MADDE 1 TARAFLAR:

1.1 SATICI

Unvanı: Evform Elektronik Ticaret A.Ş.

Mersis No: 0382022988200015

Adresi: Güzelhisar Mh. Çankırı Blv. No:42 Akyurt / ANKARA

Telefon: 0850 304 95 97

Fax: 0850 304 95 97

Email: [email protected]

1.2 ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı: "Siparişte belirtildiği gibidir."

Adresi: "Siparişte belirtildiği gibidir."

Telefon: "Siparişte belirtildiği gibidir."

Email: "Siparişte belirtildiği gibidir."

Vergi Dairesi: "Siparişte belirtildiği gibidir."

Vergi No/T.C No: "Siparişte belirtildiği gibidir."

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Tüketici Ön Bilgilendirme sözleşmesinin konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlenmiştir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ:

Ürünün; adı, modeli, Ürünün Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

3.1 Ürün Adı : "Siparişte belirtildiği gibidir."

3.2 Ürün Modeli : "Siparişte belirtildiği gibidir."

3.3 Ürünün Özellikleri: "Siparişte belirtildiği gibidir."

3.4 Ürün Ölçüleri: "Siparişte belirtildiği gibidir."

3.5 Ürün Marka/Model/Renk: "Siparişte belirtildiği gibidir."

3.6 Sipariş Adedi : "Siparişte belirtildiği gibidir."

3.7 Satış Fiyatı (KDV dâhil) : "Siparişte belirtildiği gibidir."

3.8 Kargo Ücreti : "Siparişte belirtildiği gibidir."

3.9 Anlaşmalı Kargo Firması : Bu aşamada belli değildir.

3.10 Ödeme şekli : Ödeme sayfasında seçildiği şekildedir.

3.11 Teslimat Adresi :

3.12 Teslim Edilecek Kişi :

3.13 Fatura Adresi :

MADDE 4- ÜRÜNÜN İFASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

4.1 SATICI, ALICI tarafından kendisine siparişin iletildiği günden itibaren en fazla 30 gün içerisinde siparişi ifa etmekle yükümlüdür. Ürünün teslim edilme anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir.

4.2 Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile ALICI'nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda tüm sorumluluk ALICI’ya ait olup SATICI malın ifasına ilişkin edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmesinden dolayı oluşan tüm masraf ve giderler de ALICI'ya aittir.

4.3 SATICI, sipariş edilen ürünün ifası yerine getirmesi imkansızlaşması halinde, durumdan ALICI’yı haberdar ederek 14 gün içerisinde ürünün bedelini ve/veya ALICIYI borç altına sokan her türlü belgeyi iade eder.

4.4 SATICI, ALICI’yı yazılı olarak bilgilendirmek şartı ile haklı bir neden ile iş bu sözleşme konusu ürünü tedarik edemediği takdirde eşit kalitede ve fiyatta bir başka ürün ile değiştirilmesini önerebilir.

MADDE 5- CAYMA HAKKININ KULLANILMASI VE ŞARTLARI:

5.1 ALICI’nın malı teslim aldığı günden itibaren on dört gün (14 GÜN) içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin aldığı ürünü iade etmek şartı ile sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımını sebebi ile malın SATICI’nın anlaşmalı KARGO firması ile gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde cayma hakkının kullanımına ilişkin ürün iade kargo bedeli ALICI tarafından tahsil edilir. Cayma hakkının kullanılacağına dair bildirim iş bu süre içerisinde yazılı olarak bildirilmesi yeterlidir. Yazılı bildirim elektronik ortamda yapılabilir.

5.2 İade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI’ya gönderilen iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI’ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. SATICI, 14 gün içerisinde ürün bedelini, ALICI’nın ödediği şartlarda iade edecektir.

5.3 Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün (on gün) içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır

5.4 www.evform.com internet sitesinden satın alınan ürünlerin ayıp sebebiyle iade olacağı durumlarda eğer stokta yoksa ALICI tarafından iade edilen ürünü SATICI malın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün ile değiştirebilir. Bu durum ALICI’ya yazılı olarak bildirilir. SATICI’nın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün ile değiştirmemesi durumunda ALICI derhal mail yolu ile bilgilendirilir ve bu taktirde para iadesi 14 gün içinde yapılacaktır.

5.5 İş bu sözleşme dahilinde; Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mallar, Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar, Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar, Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin mallar, Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin mallar, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin mallar, Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve niteliği itibarı ile artık geri dönüşümü mümkün olmayan ürünlerde CAYMA HAKKI KULLANILMAZ.

5.6 ALICI’nın ödediği bedel kısmen veya tamamen SATICI tarafından ya da SATICI ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

MADDE 6- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

6.1 İşbu ön bilgilendirme formunda belirtilen tüm hak ve yükümlülükler ve fiyat dahil taahhütlerin geçerlilik süresi, ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda ALICI’ya gönderilmesinden itibaren 2 saat süre ile geçerlidir. ALICI, iki saatlik sürenin sonunda sipariş vermez ise bilgilendirme formundan belirtilen tüm ürünlerin fiyat ve taahhütlerin SATICI tarafından tekrar düzenlenebilir.

6.2 Taraflar arasında elektronik ortamda gerçekleştirilen Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Satış sözleşmesi, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik gereğince 3 yıl boyunca SATICI’nın sisteminde dijital ortamda kayıtlı olarak saklanacak olup, ALICI talep etmesi halinde söz konusu sözleşmelere ulaşabilecektir.

6.3 SATICI’ya Üye olurken verdiğiniz, elektronik mail adresi, telefon ve/veya cep telefonunuz aracılı ile 6563 sayılı Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereğince tarafınıza pazarlama ve tanıtım amaçlı Ticari Elektronik İleti gönderilebilir. ALICI; dilediği zaman bu gönderimlerden ücretsiz olarak çıkarak pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletileri almama hakkına haizdir.

6.4 SATICI, ALICI tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlı elektronik ileti gönderime ilişkin tüm onay kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklar. 6.5 ALICI siparişi gerçekleştirirken veri girişinde maddi bir hata yapması halinde, siparişe onay vermeden önce, sipariş özetini görme, sistemde belirtilen şekilde düzeltme ve değiştirme hakkına sahiptir.

6.6 İş bu sözleşme sebebi ile sistemde kayıtlı bulunan kişisel verileniz rızanız dışında kanuni zorunluluklar ve/veya yasal mercilerin talebi ve/veya Satıcı tarafından adli sürecin başlatılması durumları haricinde herhangi bir şekilde 3. kişi/ler ile paylaşılmayacaktır. İnternet sitesi içerisinde oluşabilecek sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunlar, usulsüz alışveriş ve/veya sair problemlerin ivedilikle giderilebilmesi için site gerektiğinde kullanıcıların IP log kayıtlarını kanunlarda belirtilen süreler dahilinde tutmaktadır. Bunun dışında, yasal mercilerce talep edilmesi durumunda, kullanıcılara ve sözleşme konusu hizmet ve/veya mala ilişkin veriler ilgili kurum ve/veya kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

6.7 Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

6.8 İş bu sözleşme sebebi ile ALICI tüm şikayet ve itirazlarını, 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince her yıl belirlenen parasal sınırlar dikkate alınarak, ALICI’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ve/veya yetkili Tüketici Mahkemelerine başvurabilir.

6.9 İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda ALICI (Tüketici) tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici ile Mesafeli Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. Evform internet sitesinden Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde, iş bu sözleşmenin dayanağı olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri yerine, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

6.10 Evform internet sitesinden Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde, iş bu sözleşmenin dayanağı olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri yerine, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

6.11 Eviform internet sitesinden Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde temerrüde ilişkin hükümlerde Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır. İş bu 6 maddeden oluşan MESAFELİ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU taraflar arasında sipariş tarihinde elektronik ortamda onaylanarak bir örneği elektronik ortamda ALICI’ya iletilmiş ve sürekli veri saklayıcısına kayıtlı bir şekilde bulunmaktadır.

Kategoriler

Beğenmek için üye olmalısınız!

Giriş Yap